Ruuv
Ruuv

Disclaimer

Stichting RUUV (RUUV) is door de EU erkende Technical Assessment Body (TAB) en geregistreerd in NANDO. Als TAB is RUUV lid van EOTA.

RUUV voert haar-activiteiten onafhankelijk, onpartijdig en op een deskundige en betrouwbare wijze uit. Er zijn geen partijen betrokken bij of het bestuur van RUUV, die mogelijk een belang hebben bij de producten die door RUUV worden gecertificeerd.

RUUV voert certificaties uit voor derden en is niet betrokken bij het ontwerp, de productie, de levering, de installatie, het gebruik of het onderhoud van de te onderzoeken producten. Ten einde iedere vorm van druk (commercieel, financieel of anderszins) die het certificeringsproces kan beïnvloeden te voorkomen hanteert RUUV een goedgekeurd kwaliteiteshandboek (QM) met bijbehorende procedures. Wanneer, voor, tijdens of na het certificeringsproces afwijkingen gesignaleerd worden voorziet de QM in de maatregelen die genomen moeten worden ten einde onafhankelijkheid van RUUV te garanderen.

Stichting RUUV
Mozartlaan 27
1e verdieping
1217 CM Hilversum
+31 (0)35 7200 150
info@ruuv.nl